"Let's your Futures Bright"

Faculty Members

Hari Prasad Silwal
Kamal Shrestha
Ranganath Regmi
Prakash Adhikari
Dipak Aryal
Narayan Prasad Silwal
Anil Acharya
Surendra Regmi
Rajendra Aryal
Basanta Kumar Mahat
Lila Bahadur Aryal
Uma Maya Lamsal
Ambika Itani
Madhav Prasad Bhattarai
Baburam Silwal
Chiranjibi Shrestha
Roj Man Sing Karki