"Let's your Futures Bright"

Management Team

School Management Team

Albina Silwal
Sasmita Nepali
Dipesh Duwadi
Shishir Aryal
Binita Itani
Samir Giri
Saugat Aryal
Ridham Giri
Supriya Baram
Anusha Aryal
Sanjal Silwal
Rachyam Pandit
Dilasha Giri

Child Club Team

Narayan Prasad Bhatta
Narayan Prasad Aryal
Bal Ram Adhikari
Hari Bahadur Silwal
Bina Bhatta
Bhagwan Bhatta
Dipin Aryal
Madam Kumari Silwal
Dipak Duwadi
Dipak Shrestha
Yam Bahadur Magar
Padam Raj Silwal
Shaligram Silwal
Bhupendra Silwal
Bhim Prashad Bhatta
Bishnu Lal Shrestha
Anil Achami

Junior Youth Club Team

Kishwor Nepal
Babin Khanal
Niruta Puadel
Binita Maharjan
Karuna Pariyar
Sangita Nepali
Krishala Timalasina
Anil Gurung
Safhal Silwal
Sujata Aryal